Реєстрація
 

Відомості

ДП “Поло-Електрообладнання”
вул. Сім’ї Кульженків, 12б,
04074, Київ, Україна

Тел.: +38 044 536-19-22
Факс: +38 044 536-19-28

Вартість дзвінків згідно тарифів вашого оператора

Електронна пошта: info.ua@hager.com
Код ЄДРПОУ: 23718220
Номер свідоцтва ПДВ: 100327803
Індивідуальний податковий номер:
237182226545

© ДП "Поло-Електрообладнання"

Помилки та технічні зміни виключені.

Заява про відмову

Ми доклали всіх зусиль до того, щоб інформація, що міститься на цьому веб-сайті, була точною на момент опублікування. ДП "Поло-Електрообладнання" не приймає на себе гарантійних зобов'язань повідношенню до точності інформаціі і не несе відповідальності перед третіми особами в будь-якій точці світу, за будь-які травми або ушкодження людей, непрямі та побічні збитки, пошкодження власності або інший збиток або втрати, що виникли в результаті використання інформації, що міститься на цьому веб-сайті.